OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľom je spoločnosť SteFfit s. r. o. so sídlom v Bratislave:

 • StefFit s. r. o.
 • Adresa: Janoškova 4, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
 • IČO: 52 180 522
 • DIČ: 2120926467
 • IČ DPH: SK2120926467
 • Bankové spojenie: číslo účtu SK5211000000002945072731
 • Do poznámky k platbe uveďte obdobie, za ktoré platíte
 • Účet je vedený v Tatra Banke.

StefFit je spoločnosťou, ktorá podniká v oblasti gastronómie so zdravou stravou. SteFfit ako prevádzkovateľ spracúva údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávok:

 • meno a priezvisko,
 • adresu pre doručenie,
 • telefónne číslo/mail.

Bez týchto údajov nie je možné dokončiť vašu objednávku. Spracúvané osobné údaje majú k dispozícií dodávatelia technických a programových riešení, ktorí ich zabezpečujú pre SteFfit, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pritom sú povinní dodržiavať všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli náležitú požadovanú ochranu.

Spoločnosť StefFit sa zaväzuje spracovať osobné údaje klienta v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky.

Scroll to top