Akým spôsobom funguje odber stravy?

Objednávka platí na dobu neurčitú, to znamená, že uvediete dátum začiatku odberu stravy a od tohto dátumu sa Vám bude strava automaticky doručovať vždy na ďalší deň v pracovnom týždni (vrátane sviatku, na soboty a nedele stravu nedovážame). Ak už ďalej nechcete stravu odoberať, je potrebné odoslať prerušovací/odhlasovací formulár v sekcii Klient.

Scroll to top